Ekonomi Tuan Hamba ala Indonesia: Kajian Dampak dari Fokus Pembangunan yang Mengesampingkan Sumber Daya Manusia

Oleh:  Khairul Umam (Ketua Forkafmi) Bangsa Indonesia   bercita-cita untuk membentuk suatu  pemerintahan yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sudah lebih dari 60 (enam puluh) tahun Indonesia merdeka tetapi belum juga sepenuhnya mewujudkan cita-cita suci kemerdekaan. Di persimpangan jalan…